ساخت استخر، سونا و جکوزی سرپوشیده آبکوه فرمانیه

اجرا صفر تا صد مجموعه مسکونی آبکوه فرمانیه

محل پروژه  تهران – فرمانیه
سال ساخت 1399
کارفرما مهندس لشگری
خدمات طراحی و اجرای پایپینگ، نازک کاری
نوع استخر سرپوشیده
ابعاد استخر 75 متر مکعب-نامنظم
نوع سیستم تصفیه کلر
سایر ویژگی ها نصب کرتین
مشخصات جکوزی 4 نفره
مشخصات سونا خشک 2*2
مشخصات سونا بخار 4*2
سیمانکاری استخر آبکوه نیاوران
لوله کشی استخر آبکوه نیاوران
ساخت جکوزی استخر آبکوه نیاوران
ساخت جکوزی استخر آبکوه نیاوران
سیمان کاری استخر آبکوه نیاوران
ساخت استخر و جکوزی پروژه داینستی فرمانیه
ساخت استخر و جکوزی پروژه داینستی فرمانیه
ساخت استخر و جکوزی پروژه داینستی فرمانیه
ساخت استخر و جکوزی پروژه داینستی فرمانیه
ساخت استخر و جکوزی پروژه داینستی فرمانیه
ساخت استخر و جکوزی پروژه داینستی فرمانیه
ساخت استخر و جکوزی پروژه داینستی فرمانیه
ساخت استخر و جکوزی پروژه داینستی فرمانیه

نمونه کارهای مشابه