ساخت استخر اینفینیتی و جکوزی روباز

محل پروژهدماوند-قلعه پا
سال ساخت1402
کارفرما 
خدمات 
نوع استخرروباز
ابعاد استخر 
نوع سیستم تصفیهسیستم گندزدایی UV و کلر
سایر ویژگی هااستخر اینفینیتی
مشخصات جکوزی4 نفره
مشخصات سونا خشک 
مشخصات سونا بخار 
 
ساخت استخر اینفینیتی و جکوزی روباز
ساخت استخر اینفینیتی و جکوزی روباز
ساخت استخر اینفینیتی و جکوزی روباز
ساخت استخر اینفینیتی و جکوزی روباز
ساخت استخر اینفینیتی و جکوزی روباز
ساخت استخر اینفینیتی و جکوزی روباز
ساخت استخر اینفینیتی و جکوزی روباز
ساخت استخر اینفینیتی و جکوزی روباز توسط آکام استخر
ساخت استخر اینفینیتی و جکوزی روباز توسط آکام استخر
ساخت استخر اینفینیتی و جکوزی روباز توسط آکام استخر
ساخت استخر اینفینیتی و جکوزی روباز توسط آکام استخر
ساخت استخر اینفینیتی و جکوزی روباز

نمونه کارهای مشابه