طراحی و ساخت استخر سرپوشیده پروژه قائمشهر

محل پروژهمازندران-قائمشهر
سال ساخت1403
کارفرما 
خدمات 
نوع استخرسرپوشیده
ابعاد استخر 
نوع سیستم تصفیه 
سایر ویژگی هااجرای تاسیسات مکانیکال
مشخصات جکوزی 
مشخصات سونا خشک 
مشخصات سونا بخار 
طراحی و ساخت استخر سرپوشیده پروژه قائمشهر
طراحی و ساخت استخر سرپوشیده پروژه قائمشهر
طراحی و ساخت استخر سرپوشیده پروژه قائمشهر
طراحی و ساخت استخر سرپوشیده پروژه قائمشهر
طراحی و ساخت استخر سرپوشیده پروژه قائمشهر
طراحی و ساخت استخر سرپوشیده پروژه قائمشهر
طراحی و ساخت استخر سرپوشیده پروژه قائمشهر
طراحی و ساخت استخر سرپوشیده پروژه قائمشهر
طراحی و ساخت استخر سرپوشیده پروژه قائمشهر

نمونه کارهای مشابه