نمایش 1–20 از 22 نتیجه

نمایش 9 24 36

پکیج گرمایشی تخصصی استخری امرالد PJ 200

87,500,000 تومان
ظرفیت حرارتی (kcal/h): 200000 کیلوکالری بر ساعت امکانات گرمایشی: گرمایش آب استخر، گرمایش آب جکوزی، تأمین آبگرم مصرفی و رادیاتورها

پکیج گرمایشی تخصصی استخری امرالد PJ 160

77,300,000 تومان
ظرفیت حرارتی (kcal/h): 160000 کیلوکالری بر ساعت امکانات گرمایشی: گرمایش آب استخر، گرمایش آب جکوزی، تأمین آبگرم مصرفی و رادیاتورها

پکیج گرمایشی تخصصی استخری امرالد PJ 125

64,800,000 تومان
ظرفیت حرارتی (kcal/h): 125000 کیلوکالری بر ساعت امکانات گرمایشی: گرمایش آب استخر، گرمایش آب جکوزی، تأمین آبگرم مصرفی و رادیاتورها

پکیج گرمایشی تخصصی استخری امرالد PJ 85

55,400,000 تومان
ظرفیت حرارتی (kcal/h): 85000 کیلوکالری بر ساعت امکانات گرمایشی: گرمایش آب استخر، گرمایش آب جکوزی، تأمین آبگرم مصرفی و رادیاتورها

پکیج گرمایشی تخصصی استخری امرالد PJR 200

83,200,000 تومان
ظرفیت حرارتی (kcal/h): 200000 کیلوکالری بر ساعت امکانات گرمایشی: گرمایش آب استخر، گرمایش آب جکوزی و رادیاتورها

پکیج گرمایشی تخصصی استخری امرالد PJR 160

73,200,000 تومان
ظرفیت حرارتی (kcal/h): 160000 کیلوکالری بر ساعت امکانات گرمایشی: گرمایش آب استخر، گرمایش آب جکوزی و رادیاتورها

پکیج گرمایشی تخصصی استخری امرالد PJR 125

60,400,000 تومان
ظرفیت حرارتی (kcal/h): 125000 کیلوکالری بر ساعت امکانات گرمایشی: گرمایش آب استخر، گرمایش آب جکوزی و رادیاتورها

پکیج گرمایشی تخصصی استخری امرالد PJR 85

49,300,000 تومان
ظرفیت حرارتی (kcal/h): 85000 کیلوکالری بر ساعت امکانات گرمایشی: گرمایش آب استخر، گرمایش آب جکوزی و رادیاتورها

پکیج گرمایشی تخصصی استخری امرالد P 200

76,600,000 تومان
ظرفیت حرارتی (kcal/h): 200000 کیلوکالری بر ساعت امکانات گرمایشی: گرمایش آب استخر، رادیاتور و آبگرم مصرفی

پکیج گرمایشی تخصصی استخری امرالد P 160

66,900,000 تومان
ظرفیت حرارتی (kcal/h): 160000 کیلوکالری بر ساعت امکانات گرمایشی: گرمایش آب استخر، رادیاتور و آبگرم مصرفی

پکیج گرمایشی تخصصی استخری امرالد P 125

56,300,000 تومان
ظرفیت حرارتی (kcal/h): 125000 کیلوکالری بر ساعت امکانات گرمایشی: گرمایش آب استخر، رادیاتور و آبگرم مصرفی

پکیج گرمایشی تخصصی استخری امرالد P 85

45,400,000 تومان
ظرفیت حرارتی (kcal/h): 85000 کیلوکالری بر ساعت امکانات گرمایشی: گرمایش آب استخر، رادیاتور و آبگرم مصرفی

پکیج گرمایشی تخصصی استخری امرالد P 65

41,900,000 تومان
ظرفیت حرارتی (kcal/h): 65000 کیلوکالری بر ساعت امکانات گرمایشی: گرمایش آب استخر، رادیاتور و آبگرم مصرفی

پکیج گرمایشی تخصصی استخری امرالد j 65

37,400,000 تومان
ظرفیت حرارتی (kcal/h): 65000 کیلوکالری بر ساعت امکانات گرمایشی: فقط آب استخر

پکیج گرمایشی تخصصی استخری امرالد j 45

30,200,000 تومان
ظرفیت حرارتی (kcal/h): 45000 کیلوکالری بر ساعت امکانات گرمایشی: فقط آب استخر

پکیج گرمایشی تخصصی استخری امرالد PN 200

71,800,000 تومان
ظرفیت حرارتی (kcal/h): 200000 کیلوکالری بر ساعت امکانات گرمایشی: فقط آب استخر

پکیج گرمایشی تخصصی استخری امرالد PN 160

64,300,000 تومان
ظرفیت حرارتی (kcal/h): 160000 کیلوکالری بر ساعت امکانات گرمایشی: فقط آب استخر

پکیج گرمایشی تخصصی استخری امرالد PN 125

55,200,000 تومان
ظرفیت حرارتی (kcal/h): 125000 کیلوکالری بر ساعت امکانات گرمایشی: فقط آب استخر

پکیج گرمایشی تخصصی استخری امرالد PN 85

40,900,000 تومان
ظرفیت حرارتی (kcal/h): 85000 کیلوکالري بر ساعت امکانات گرمایشی: فقط آب استخر

پکیج گرمایشی تخصصی استخری امرالد PN 65

36,700,000 تومان
ظرفیت حرارتی (kcal/h): 65000 کیلوکالري بر ساعت امکانات گرمایشی: فقط آب استخر